Darka e gabuar e Tiranës

Darka e gabuar e Tiranës

A po bëhet Akademiku i politikes “heroi” i shpëtimit të Kosovës nga kryeministri i votës, qoftë edhe me kushtin që të kemi një kryeminister nga “Zarfi; apo ‘hero’ i shpëtimit të vendit nga një qeveri e koalicionit të votës, për një qeveri të minorancave?!
-Një qeveri pa fuqi politike vendimmarrëse por me kompetenca ekzekutive?!
-A është kjo rezultat i takimit gjegjësisht “darkës së gabuar” të Tiranës?!
-Alternativë e qëndrueshme do të ishte qeveria që do ta nxjerrej ‘zarfi’!
-Një qeveri gjithpërfshirëse me detyra teknike; kjo po që të përgatis Kosovën për zgjedhje e zgjidhje të stabilitetit afatgjatë për shtetin.

Shkruan : Hisen Berisha